Stimuleringspremies

Het is belangrijk dat u kunt werken of op een andere manier (weer) meedoet in de samenleving. Als u gaat werken, een opleiding heeft afgerond of op een andere manier meedoet kunt u in aanmerking komen voor een stimuleringspremie

Er zijn drie stimuleringspremies.

Uitstroompremie

Dit is een premie van in totaal € 600 die meestal in twee delen wordt uitgekeerd. Het eerste deel van € 300 krijgt u bij het aanvaarden van werk, het tweede deel ontvangt u na 6 maanden werken. De uitstroompremie kan maar één keer in de twee jaar verstrekt worden. U heeft hier recht op als u ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U heeft GelreWerkt! ingelicht dat u gaat werken voordat uw contract bij uw werkgever inging.
  • U kunt aantonen dat het dienstverband minimaal 6 maanden gaat duren.
  • Tijdens uw dienstverband ontvangt u geen bijstandsuitkering.
  • De premie is alleen bedoeld voor uitkeringsgerechtigden die minimaal 12 maanden in de uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ) zitten. Dit is zo, omdat het aanvaarden van werk voor hen vaak moeilijker is dan voor mensen die maar kort een uitkering van de gemeente Zutphen ontvangen; u hoeft niet per se aaneengesloten 12 maanden een uitkering te ontvangen. Deze 12 maanden mogen worden uitgesmeerd over maximaal 24 maanden..

Kunt u vooraf niet aantonen dat uw dienstverband 6 maanden zal duren? Of bent u zelfstandige en weet vooraf niet of u de komende 6 maanden werk heeft? Als u achteraf toch aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet, dan kunt u alsnog de uitstroompremie achteraf in één keer uitgekeerd krijgen.

Participatievoucher

Misschien heeft u geen werk gevonden maar participeert u wel op een andere manier mee. Bijvoorbeeld doordat u werkt bij een meedoenplek, werkervaringsplaats of participatieplaats. In dat geval kunt u recht hebben op een participatievoucher (bon) van € 100.

Scholingsbonus

U heeft succesvol een opleiding afgerond die u kan helpen bij het vinden van werk. Dit kan een basisopleiding zijn of een arbeidsmarktrelevante beroepsopleiding. Dan heeft u misschien recht op een scholingsbonus van € 250.

Jonger dan 27?

Ben je jonger dan 27? Dan gelden er andere regels. Vraag ernaar bij één van de consulenten werk.

Vragen

Wilt u gebruik maken van de stimuleringspremies of heeft u vragen hierover? Neem dan contact op met uw contactpersoon van GelreWerkt!.