Toegankelijkheid

Gemeente Zutphen wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 31-07-2018.

Wij willen zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.gelrewerkt.nl (hoofdwebsite)

Uitzonderingen en verbeterpunten

Pfd's

Oorzaak

Omdat pdf's via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern dan wel extern) en niet iedereen over de kennis/software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle pdf-bestanden op deze website aan de webrichtlijnen.

Gevolg

Niet alle pdf's op www.gelrewerkt.nl zijn volledig toegankelijk voor mensen met een beperking.

Alternatieven

Wij plaatsen zo min mogelijk pdf's op www.gelrewerkt.nl. Informatie in pdf's plaatsen we zo veel mogelijk als 'normale' webpagina's.

Maatregelen

Toegankelijkheid van pdf's begint bij het brondocument. Vaak is dit een Word-document. We gaan intern collega's helpen om het Word-document op de juiste manier aan te leveren.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: Het Content Management Systeem biedt ondersteuning aan de webredactie om goed toegankelijke webpagina's te maken.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.