Complimenten en klachten

Wij zetten ons elke dag in om onze dienstverlening en werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Een klacht of verbetersuggestie zien we als een kans om het beter te doen. Blijf niet met jouw klacht rondlopen. Breng ons op de hoogte. Het beste is om dat direct te bespreken met uw contactpersoon. Samen komt u er dan waarschijnlijk wel uit. Mocht u uw klacht niet willen of kunnen bespreken met uw contactpersoon, dan is het mogelijk om een klacht bij ons indienen. Uiteraard wordt elke klacht vertrouwelijk behandeld.U kunt hiervoor een brief sturen naar:

GelreWerkt!
t.a.v. Bas van der Veen, kwartiermaker | directeur a.i.
Postbus 9010
7200 GL Zutphen

Graag het verzoek aan u om het volgende in uw brief te vermelden:

  • de datum waarop u de brief heeft geschreven
  • de uitleg over wie en waarover u een klacht heeft
  • de datum waarop de situatie zich voordeed
  • uw naam en adresgegevens
  • uw handtekening
  • kopieën van eventuele relevante stukken

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Bel dan met Ton Roesink, medewerker bezwaar en beroep, GelreWerkt! via 140575 (zonder kengetal).

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht?
U krijgt van ons een schriftelijk reactie op uw ingezonden klacht. Daarin lichten wij toe hoe wij uw klacht hebben afgehandeld. Mocht u het hiermee niet eens zijn, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de externe en onafhankelijke Ombudsman van de gemeente Zutphen: Toon Lamers. Zijn plaatsvervanger is Ab van de Vliert. In dat geval kunt u uw klacht sturen naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Heeft u vragen? Bel dan eerst met het secretariaat van de Ombudsman via 14 0575 (zonder kengetal).