Klachten over het werkbedrijf

Wij zetten ons elke dag in om onze dienstverlening en werk zo goed mogelijk te doen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over onze dienstverlening. Het beste is om dat direct te bespreken met uw contactpersoon. Samen komt u er dan waarschijnlijk wel uit. Mocht u uw klacht niet willen of kunnen bespreken met uw contactpersoon, dan is het mogelijk om een klacht bij ons indienen. U kunt hiervoor een brief sturen naar:

GelreWerkt!
t.a.v. Bas van der Veen, kwartiermaker | directeur a.i.
Postbus 9010
7200 GL Zutphen

Graag het verzoek aan u om het volgende in uw brief te vermelden:

  • de datum waarop u de brief heeft geschreven
  • de uitleg over wie en waarover u een klacht heeft
  • de datum waarop de situatie zich voordeed
  • uw naam en adresgegevens
  • uw handtekening
  • kopieën van eventuele relevante stukken

Heeft u vragen over de klachtenprocedure? Bel dan met Ton Roesink, medewerker bezwaar en beroep, GelreWerkt! via 140575 (zonder kengetal).

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht?
U krijgt van ons een schriftelijk reactie op uw ingezonden klacht. Daarin lichten wij toe hoe wij uw klacht hebben afgehandeld. Mocht u het hiermee niet eens zijn, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk voor te leggen aan de externe en onafhankelijke Ombudsman van de gemeente Zutphen: Toon Lamers. Zijn plaatsvervanger is Ab van de Vliert. In dat geval kunt u uw klacht sturen naar: Secretariaat Ombudsman, p/a Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Heeft u vragen? Bel dan eerst met het secretariaat van de Ombudsman via 14 0575 (zonder kengetal).