Geheimhouding persoonsgegevens

Uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP)

U heeft recht op het bekijken van uw persoonsgegevens die in de Basisregistratie Personen (BRP) staan. U mag deze laten aanpassen als ze fout of niet helemaal volledig zijn. U kunt ook een overzicht aanvragen van alle organisaties die uw gegevens de afgelopen jaren hebben ontvangen. Stuur hiervoor een brief naar de gemeente Zutphen, t.a.v. Team Publiekszaken, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

De Wet BRP geeft u ook een belangrijke plicht. U moet veranderingen in uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld een verhuizing aan ons laten weten.

Geheimhouding

Er zijn organisaties die volgens de wet recht hebben op uw persoonsgegevens. Er zijn ook organisaties aan wie wij geen persoonsgegevens meer geven, als u vraagt om geheimhouding. Het gaat dan om:

  • ‘Verplichte ’. Bijvoorbeeld een of advocaat die uw adres wil voor een dagvaarding;
  • ‘Vrije '. Dit zijn niet-commerciële organisaties, zoals bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen of ;
  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

Voor deze organisaties kunt u om geheimhouding van uw gegevens vragen. Stuur hiervoor een brief naar de gemeente Zutphen, t.a.v. Team Publiekszaken, Postbus 41, 7200 AA Zutphen. Stuur een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Als een 'verplichte derde' ons hierna om uw gegevens vraagt, nemen wij eerst contact met u op. Wij beslissen daarna of wij uw gegevens delen of dat wij dat niet doen.