Nieuwe kansen voor arbeidsmarkt in de Stedendriehoek

Het afgelopen half jaar heeft GelreWerkt! met de inzet van ESF-gelden een leerwerktraject voor kandidaten opgezet, met als doel om werkkansen voor werkzoekenden te vergroten. Samen met mbo-school Aventus is er een unieke aanpak ontwikkeld om een groep van 50 kandidaten (inwoners gemeente Zutphen) een programma op maat te bieden met als doel voor hen ‘de kortste weg naar duurzaam werk’ in kansrijke beroepen in de regio. Beide organisaties zetten in op ontwikkeling en maatwerk, die passen bij de kandidaat en de vraag op de arbeidsmarkt.

Samenwerking Aventus GelreWerkt! - locatie De Kaardebol

Alleen kandidaten met een bijstandsuitkering of degenen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen, doen mee in dit project. GelreWerkt! heeft in het voortraject en uiteraard in samenspraak met de deelnemers, een groep van 50 kandidaten geselecteerd. Speciaal voor deze groep is dit ESF-project opgezet. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is opgericht om het vinden van werk en het overstappen naar een andere baan makkelijker te maken. ESF-projecten dragen bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Vanwege het grote succes bij de huidige kandidaten is de ambitie om deze aanpak breder in de regio neer te zetten. 

Intensieve samenwerking op individueel niveau
Na een gezamenlijke intake door zowel Aventus als GelreWerkt! zijn er drie groepen ontstaan, met elk een eigen vervolg. Annemieke Quaink, consulent Werk bij GelreWerkt!: ‘Tijdens de intake zijn 3 deelnemers gelijk uitgestroomd naar een betaalde baan en ook zijn 2 kandidaten met een reguliere BBL-opleiding via Aventus gestart. Zij hebben hiervoor een betaalde leerwerkplek gevonden met hulp van mijn collega’s. Een mooi resultaat van gelijk 5 kandidaten die uit de uitkering zijn!’ Zo is bijvoorbeeld een van hen op eigen kracht als docent Arabisch bij Defensie in Arnhem aan de slag gegaan. Esther Gaastra, relatiemanager bij Aventus vult aan: ‘Door als partners samen op te trekken met de kandidaten is er intensief contact dat er toe bijdraagt dat we passende oplossingen voor zowel de deelnemers als werkgevers bieden.’

Vervolg opleiding
De tweede groep, bestaande uit 17 deelnemers zijn gestart bij de Entreeschool, in een klas op De Kaardenbol. Gaastra: De Aventus Entreeschool is de plek waar studenten, nog zonder diploma, een leerkans krijgen. Zij krijgen veel aandacht en begeleiding in kleine groepen. Eenmaal in het bezit van een diploma van de Entreeschool kunnen ze verder leren in het mbo of een baan vinden.’ Onderwijs en begeleiding worden breed ingezet en het maatwerk per kandidaat maakt de kans op succes groot voor kansrijke beroepen in de regio. De kandidaten in de derde groep volgen een intensief oriëntatieprogramma om zo tot een volgende stap te komen richting een betaalde baan.

Hechte en enthousiaste groep
Vanaf medio januari is de speciale Entreeklas gestart en gaan deelnemers iedere maandag, woensdag en vrijdag naar school in het gebouw De Kaardebol in Zutphen. Jack Bötzel, docent Aventus: ‘We starten elke ochtend met het journaal om vervolgens het schema aan te houden van taal, rekenen en algemene kennis die nodig is om een diploma (startkwalificaties vanaf niveau 2) te halen. Ook worden werkervaringen van de stages van alle deelnemers besproken, waardoor er nu al een hechte en enthousiaste club ontstaat.’ Een van de deelnemers vult aan: ‘In het begin is het toch spannend om na ruim 30 jaar weer terug naar school te gaan. Nu bijna 4 weken verder, kijk ik er naar uit om naar school te gaan: om te leren, maar ook om naar de ervaring van mijn klasgenoten te luisteren. En natuurlijk zie ik uit naar een betaalde en passende baan!’. Een andere deelnemer vertelt dat zij zelf een stageplek op een school heeft geregeld. Ook staat er een afspraak met Woonbedrijf Ieder1 voor een passende stageplek voor een andere deelnemer.

Werkgevers nodig voor het vervolg
De kandidaten staan in de startblokken voor het vervolg en dat is een baan! Dit kan een leerbaan zijn, in combinatie met een opleiding op mbo- of hbo-niveau of gelijk gewoon aan het werk in de regio. Deze talentvolle en gemotiveerde medewerkers worden begeleid door GelreWerkt! en Aventus tijdens hun (leer-)baan. Ook werkgevers kunnen rekenen op extra hulp bij de begeleiding van kandidaten. Janette Winters, organisatieadviseur bij Kozijnenbouw Nederland in Eefde onderstreept dit: ‘Wij zetten in op duurzaam en energieneutraal bouwen en dat gaat voor ons hand-in-hand met maatschappelijk betrokken ondernemen. We hebben een kort lijntje met Inge Vriezekolk, onze accountmanager bij GelreWerkt! en inmiddels hebben we vijf medewerkers via GelreWerkt! in dienst en binnenkort start een deelnemer van dit project via een BBL-traject bij ons. Mijn advies aan collega-ondernemers; ga in gesprek en kijk wat de mogelijkheden zijn, er is altijd een passende oplossing!’

Als GelreWerkt! kijken we graag mee naar mogelijkheden voor werkkansen en werkleerkansen op basis van kwaliteiten, capaciteiten, kennis en ervaring afgezet tegen de huidige arbeidsmarkt. Benieuwd naar de passende mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact op met onze accountmanagers, zij helpen u graag.