Vanaf nu als HARRIE© aan de slag

Tijdens het eerste KENNIScafé van GelreWerkt! werd er onder andere de workshop ‘Ik ben Harrie’ aangeboden. Deze workshop heeft veel relaties geïnspireerd om daadwerkelijk ook een ‘Harrie’ te worden. Begin november hebben tien relaties de tweedaagse training met goed gevolg afgelegd en uit handen van trainer Theo Duijker en Herman Roord, directeur GelreWerkt! hun certificaat ontvangen.

Uitreiking Harrie certificaatHarrie© is de personificatie van de ideale collega-werknemer die begeleiding op de werkvloer geeft aan collega’s met een arbeidsbeperking. De letters van Harrie staan voor: Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig Instruerend en Eerlijk. De deelnemers hebben de training als zeer waardevol ervaren. ‘Zowel door de aangereikte handvatten die werden behandeld als ook de kennisuitwisseling onderling met de andere deelnemers droegen bij aan veel ‘aha-momenten’ tijdens de training.’ Duijker vult aan: ‘Door in groepsverband casussen te bespreken, ontstaat er een dynamiek in de groep die ik alleen maar kan toejuichen. Voor de toekomst gun ik dat zij elkaar met enige regelmaat blijven ontmoeten om ervaringen te delen.’

KENNIScafé
GelreWerkt! zet zich in om zoveel mogelijk kennis op het gebied van arbeidsmarkt gerelateerde vragen, die bij werkgevers leven, te beantwoorden. ‘Dat doen we persoonlijk, maar ook tijdens ons KENNIScafé waar we workshops aanbieden en de gelegenheid om college-werkgevers te ontmoeten en informeel ervaringen te delen. Door bij een uitreiking van de Harrie© certificaten te zijn en te zien wat het KENNIScafé voor werkgevers heeft opgeleverd, is een bevestiging voor ons dat we op het juiste ondernemersspoor zitten. Samen met werkgevers in de regio zet GelreWerkt! zich in om duurzame en passende werkplekken te bieden aan mensen, die daar met name in het begin begeleiding bij nodig hebben. Een Harrie© helpt daarbij', aldus Roord.

Aanmelden voor het tweede KENNIScafé op maandag 18 november kan hier tot vrijdag 15 novmeber. Hier kunt u ook het aanbod van de workshop lezen. U komt toch ook!

FactorWerk helpt
Onze arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe, oftewel FactorWerk, stimuleert werkgevers zelf en/of medewerkers om de Harrie© training te volgen omdat deze bijdraagt een duurzame en passende match voor beide partijen. Om die reden stelt FactorWerk vouchers beschikbaar voor de tweedaagse Harrie© trainging ter waarde van € 450,-. Voor de voorwaarden kijkt u op de site van FactorWerk.
Harrie toelichting per letter