Financiële regelingen

U wilt een kandidaat van GelreWerkt! in dienst te nemen? Mogelijk dat u in aanmerking komt voor bepaalde regelingen en/of subsidies. Dit is altijd maatwerk en hangt af van de kandidaat, de functie en uw organisatie. Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de mogelijke regelingen en subsidiemogelijkheden. We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor u als werkgever.

 

Financieel CV, regelhulp voor bedrijven

Als u werkgever bent, kunt u voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met deze regelhulp bepaalt u of dat kan en hoe hoog uw voordeel is.

https://regelhulpenvoorbedrijven.nl/financieelcv

 

Loonkostensubsidie

Er zijn kandidaten die door ziekte of handicap tijdelijk of structureel niet in staat zijn het wettelijk minimum loon te verdienen. Zij hebben dan een (tijdelijk) verminderde loonwaarde.  Wanneer u als werkgever iemand uit deze doelgroep in dienst wilt nemen, komt u mogelijk in aanmerking voor loonkostensubsidie (LKS). De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen de loonwaarde (zie ‘loonwaardemeting’) en het minimumloon. 

http://www.subsidiecalculator.nl/loonkostensubsidie

 

Loonwaardemeting

Om de loonwaarde van iemand te bepalen, voeren we een loonwaardemeting op de werkplek uit. Tijdens dit onderzoek meten we de loonwaarde van de werknemer met een arbeidsbeperking vast ten opzichte van werknemers zonder beperking. Op basis van deze loonwaardebepaling stellen we de loonkostensubsidie vast.

https://youtu.be/K6lylJf_Afg

 

LKV: loonkostenvoordeel

Als een werknemer tot de doelgroep banenafspraak behoort bij aanvang van de dienstbetrekking, heeft u als werkgever recht op loonkostenvoordeel (LKV). U kunt als werkgever geen gebruik maken van dit instrument voor al lopende dienstbetrekkingen.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/loonkostenvoordeel-lkv/index.aspx

 

LIV: lage inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een belastingmaatregel ingevoerd per 1 januari 2017. De regeling is bedoeld voor werkgevers om het financieel aantrekkelijk te maken mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen.

https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/wet-tegemoetkomingen-loondomein/lage-inkomensvoordeel-liv/index.aspx

 

Proefplaatsing

Soms is het goed om eerst een periode proef te draaien, voordat de kandidaat betaald aan de slag gaat. Dat kan met een zogenaamde proefplaatsing. Gedurende 1 maand behoudt de kandidaat zijn of haar uitkering. U betaalt dus (nog) geen loon. Een proefplaatsing is altijd bedoeld als een opstap naar een langdurige arbeidsovereenkomst.

 

Werkervaringsplaats

Sommige kandidaten kunnen nog niet betaald aan het werk, bijvoorbeeld door een periode van ziekte, mantelzorg of een andere reden. Deze kandidaten hebben behoefte aan een werkervaringsplaats, waar zij weer in het arbeidsritme kunnen komen, zelfvertrouwen kunnen opbouwen en nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Met een werkervaringsplaats biedt u kandidaten de kans om zich verder te ontwikkelen, zodat ook zij uiteindelijk deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.

 

Overzicht van de instrumenten voor werkgevers

Op deze pagina van het UWV vindt u een overzicht van regelingen en instrumenten op het gebied van subsidiemogelijkheden: Toelichting voordelen en regelingen