Duurzaam ondernemen

Door samen te werken met GelreWerkt! ontstaan er ook mogelijkheden om te starten met duurzaam ondernemen.

Samenwerken met GelreWerkt! biedt u meer voordelen.

Uw innovatiekracht versterken

Werknemers met een arbeidsbeperking beschikken vaak over unieke talenten die goed inzetbaar zijn voor bedrijven. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe business.

Uw efficiency verbeteren

Door werknemers met een arbeidsbeperking op eenvoudige of bepaalde taken of werkzaamheden in te zetten, kunt u uw gespecialiseerde vakkrachten efficiënt inzetten. Bijvoorbeeld bij een tekort aan vakkrachten. Door deze combinatie van talenten en ondersteuning, neemt vaak ook het werkplezier van de vakkrachten toe. Ook zijn medewerkers met een arbeidsbeperking vaak goed in het geconcentreerd werken bij eenvoudig repeterend werk. Bovendien zijn zij loyaal aan hun werkgever. Daardoor is de continuïteit gewaarborgd.

Een goede invulling geven aan uw MVO-beleid

Veel werkgevers willen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Binnen dit streven past ook het gunnen van een werkplek in het bedrijf aan mensen met een arbeidsbeperking.

Uw bedrijfsimago verbeteren

Het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking vergroot het imago als maatschappelijk betrokken ondernemer. Zo’n imago trekt nieuwe opdrachtgevers aan en bindt bestaande klanten. Want er is vaak sprake van een gunfactor voor bedrijven waarin ook mensen met een arbeidsbeperking hun talent kunnen benutten. En u heeft een commercieel voordeel als bij overheidsaanbestedingen ‘social return’ wordt gevraagd.

Social Return on Investment (SROI)

Wanneer de gemeente een investering doet in de vorm van een opdracht of inkoop, dan vraagt zij haar opdrachtnemers in ruil daarvoor een sociale investering te doen in mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo stimuleert de gemeente de werkgelegenheid in Zutphen en omstreken.

onkruid bewerken met kokend water